Home Tags Thư gửi mẹ

Tag: Thư gửi mẹ

thư gửi mẹ, thư của tử tù, thư của CEO, giáo dục, lặng nhìn cuộc sống

Đọc hai bức thư gửi mẹ của một tử tù và một CEO để thấy “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” quả không sai

0
Sự khác nhau giữa hai bức thư, cụ thể hơn là giữa hai cuộc đời sẽ khiến con người ta phải suy ngẫm lại cách giáo dục lớp trẻ để “không sai một ly...

BÀI CHỌN LỌC