Home Tags Tết xưa và nay

Tag: Tết xưa và nay

tết xưa, tết bao cấp

Nhớ cái Tết xưa của thời bao cấp ấy..

0
Gọi là thời bao cấp, khiến ta nghĩ ngay đến hai điểm rất riêng: Thời của làm ăn tập thể và thời của chiến tranh. Thế nên, Tết vốn là của mọi thời, nhưng...

BÀI CHỌN LỌC