Home Tags Tâm hồn tĩnh lặng

Tag: Tâm hồn tĩnh lặng

tâm hồn cô tịch

Nuôi dưỡng tâm hồn cô tịch

0
Trong những thế kỷ gần đây, ít ai chạm đến cõi lòng con người một cách sâu xa như triết gia Đan-mạch, Soren Kierkegaard. Có nhiều lý do, một số rõ nét và một...

BÀI CHỌN LỌC