Home Tags Soren Kierkegaard

Tag: Soren Kierkegaard

tâm hồn cô tịch

Nuôi dưỡng tâm hồn cô tịch

Trong những thế kỷ gần đây, ít ai chạm đến cõi lòng con người một cách sâu xa như triết gia Đan-mạch, Soren Kierkegaard. Có nhiều lý do, một số rõ nét và một...

BÀI CHỌN LỌC