Khám phá: Bát quái – trí tuệ siêu việt của người xưa hay chỉ là trò mê tín

50

Xưa nay có bao nhiêu điều bí ẩn. Trong tất cả những điều bí ẩn, không có gì bí ẩn hơn bát quát.

Trong con mắt của người xưa, “bát” (tám) là một con số bí ẩn, “muốn phát, không rời bát”. Những từ có liên quan đến “bát” đều mang màu sắc thần bí chẳng hạn như: bát tiên, bát mệnh, bát giới, bát tự, bát trận,… Những người thông hiểu đôi chút về văn sử đều biết, thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng bày bát trận đồ ở Xuyên Thiểm, căn cứ vào học thuyết bát quát từng ngày từng giờ biến hóa vô cùng, hơn cả mười vạn tinh binh, khiến Lục Tốn bó tay, Tư Mã Ý phải xấu hổ.

Có thể nói từ thời Chiến Quốc cho đến nay, sách giới thiệu về bát quái không dưới ba ngàn loại. Nhiều đến nỗi chất lên xe, trâu kéo toát mồ hôi, chứa trong nhà, nóc không còn kẽ hở. Tiếc rằng ngày nay bát quát ngày càng trộn lẫn với mê tín làm thui chột đi một trí tuệ siêu việt của người xưa.

Để hiểu được bát quát trước hết phải học qua Chu Dịch. Người sử dụng bát quái thành thục và khéo vận dụng sẽ có thể đoán được nhiều việc trong thiên hạ. Tương truyền cac ông Tổ tạo ra bát quái này gồm có ba người.

1. Phục Hi: Người được tương truyền là vẽ ra bát quát.

2. Chu Văn Vương (Cơ Xương): Người sắp xếp bát quái thành 64 quẻ và viết quái từ.

3. Khổng Tử: Người hoàn thành Dịch học.

Nguồn gốc ra đời của bát quái có thể được hiểu một cách đơn giản như sau “Khi thế giới bắt đầu, đã có trời và đất. Trời phối hợp với đất sinh ra tất cả mọi thứ trong thế giới. Trời là quẻ Càn và đất là Khôn. Sáu quẻ còn lại là con trai và con gái của họ.”
Bát quái có liên quan đến ngũ hành, được các nhà phong thủy và y học cổ truyền Trung Quốc sử dụng.

Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quái khảm (nước) và quái ly (lửa) tương ứng trực tiếp với hành thủy và hành hỏa. Hành thổ tương ứng với quái Khôn (địa) và Cấn (núi). Hành mộc tương ứng với quái Tốn (gió) và Chấn (sấm). Hành kim tương ứng với quái càn (trời) và đoài (đầm). Từ đó tạo ra các quẻ khác nhau biến hóa khôn lường đoán được nhiều sự việc, hiện tượng trong trời đất.


Thấy hay, vui lòng bình luận và chia sẻ nhé!MỚI ĐĂNG:CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

NÊN ĐỌC