Khí trong phong thủy là gì?

0
Cái chúng ta gọi là sức mạnh của tự nhiên là cái mà người Trung Quốc gọi là khí. Khí có nhiều nghĩa. Nó là không khí mà chúng ta thở. Nó là từ...

Sự thật về phong thủy “đích thực” mà bạn chưa từng được nghe nói đến

0
Về mặt cơ bản, phong thủy cổ điển là một hệ thống dựa trên sự quan sát rất kỹ các thế lực, sức mạnh của thiên nhiên, gồm có trời (thời gian) và đất (không gian bên trong và bên ngoài) và “khí” của các yếu tố đó tương tác với nhau như thế nào.

BÀI CHỌN LỌC