Cãi nhau…

313

Có hai người ngồi cãi nhau:
– 1 người nói: 4×4=16
– 1 người nói: 4×4=17
2 người cãi nhau không ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
– thằng 4×4=17 được về, thằng 4×4=16 lôi ra đánh 50 gậy
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này vẫn ấm ức vào trình quan:
“Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?”
“Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì, đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác và mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu.”
Lời bình: Một câu chuyện cười nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm, trong cuộc sống có những người không hề biết lý lẽ, không hề biết nhân quả tội phước, hành động tạo nhiều ác nghiệp, được người thiện trí thức khuyên răn thì nhếch mép cười khinh bỉ, với những dạng người như thế này phải rơi vào những hoàn cảnh đau khổ mới thấm thía ra được


Thấy hay, vui lòng bình luận và chia sẻ nhé!MỚI ĐĂNG:CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

NÊN ĐỌC